งบที่บานปลายของบ้านดินผมคือ...ห้องน้ำ

หมวดหมู่ของบล็อก: 


ห้องรูปร่างสี่เหลี่ยมสีแดงที่อยู่ด้านหลังของบ้านดินผมนี้คือห้องน้ำครับ ห้องน้ำของบ้านดินผมสร้างจากอิฐและซีเมนต์ครับ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ถึงเราจะใช้ห้องน้ำครั้งละไม่กี่นาที แต่ก็มีความสำคัญและจำเป็นต้องมีเช่นเดียวกับห้องอื่นๆ ในการสร้างห้องน้ำในบ้านดินของผมมีบางอย่างที่เราขาดทักษะ จึงต้องจ้างช่าง ซึ่งต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนหลายครั้งจึงตัดสินใจ เนื่องจากค่าช่างค่อนข้างแพง เฉพาะค่าช่างในการทำห้องน้ำก็ตกไป 7,500 บาท เมื่อรวมกับค่าวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้อง เครื่องสุขภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ อิฐ ทราย สี น่าจะประมาณ 10,000 บาท รวมแล้วก็เกือบ 20,000 บาท


 


ในการสร้างบ้านดินของผม เราจะเว้นที่บริเวณมุมด้านหลังขนาด 3x3 เมตร เป็นพื้นที่สำหรับสร้างห้องน้ำครับ หลังจากนั้นก็ทำการก่ออิฐขึ้น ซึ่งส่วนนี้เป็นฝีมือของพ่อผมครับ อย่างที่กล่าวไว้ว่า อะไรที่เราทำได้ก็จะทำเอง ที่ไม่ได้จริงๆ จึงจ้างช่างหลังจากก่ออิฐแล้วก็ทำการฉาบ ซึ่งส่วนนี้ต้องจ้างช่างครับ เพราะต้องอาศัยทักษะ และใช้แรงค่อนข้างเยอะ
ติดตั้งกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ส่วนนี้ต้องจ้างช่างเช่นเดียวกัน
สุดท้ายก็ทาสีทั้งภายในและภายนอก ซึ่งส่วนนี้เราสามารถทำเองได้ไม่ยาก ไม่จำเป็นต้องจ้างช่างครับ


โดยสรุปแล้วห้องน้ำเป็นส่วนของบ้านดินผมที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ของบ้าน แต่ก็ไม่เป็นไรครับ เพราะห้องน้ำก็มีความจำเป็นไม่แพ้ห้องอื่นเช่นกัน

ความเห็น

สวยมาก เก่งจริง

กินอยู่แบบพอเพียง

สวยค่ะ :admire:

   พออยู่ พอกิน พอใช้ พอใจ = พอเพียง

หน้า