คืนความสุขให้ชีวิต

หมวดหมู่ของบล็อก: 


  ........ความสุขมิได้อยู่ไกลตัวเลย หากมองเป็นก็เห็นสุขอยู่รอบตัว ที่จริงความสุขมีอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นแต่เรามองไม่เห็นเอง ไม่ต้องดูอื่นไกล การที่เราได้กินอิ่ม นอนอุ่น มีสุขภาพดี นับเป็นความสุขของชีวิต แต่เรามักไม่ตระหนักความจริงข้อนี้จนกว่าจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไป ต่อเมื่อเราล้มป่วยจึงได้คิดว่าตอนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งแล้ว


         เรามักเข้าใจว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อร่ำรวย มีคนรัก มีงานดี มีตำแหน่งสูง ฯลฯ การมองเช่นนั้นคือการเอาความสุขฝากไว้กับอนาคต เราไม่ควรจะรอให้ได้สิ่งเหล่านั้นก่อนถึงจะมีความสุข สิ่งสำคัญกว่าก็คือมีความสุขอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ตอนนี้เราก็มีความสุขได้ เพราะสุขที่แท้นั้นมีอยู่แล้วในใจเรา


          หากวางใจเป็นก็สามารถมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่ามีหรือจน ได้หรือเสีย พบหรือพราก อะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามองหรือรู้สึกกับมันอย่างไร ถ้าเรามองว่าอนิจจังเป็นธรรมดาของชีวิต ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ แม้สิ่งนั้นจะเป็นความตายก็ตาม ในทำนองเดียวกันถ้ารู้จักมองในแง่บวก ความป่วยก็กลายเป็นคุณ เคราะห์ก็กลายเป็นโชค


         กุญแจสู่การบรรลุความสุขในปัจจุบันก็คือการรู้จักตนเอง ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักตนเอง เราก็จะเป็นทุกข์อยู่ร่ำไป เพราะได้เท่าไรก็ไม่พอใจเสียที แม้ไม่มีใครมาทำอะไรเราเลย เราก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นเอง ทั้งนี้เพราะในส่วนลึกเราทะเลาะกับตัวเองอยู่เกือบตลอดเวลา เมื่อใดที่เรารู้จักตัวเองอย่างแจ่มชัด เราจะกลับมามีสันติกับตัวเอง แล้วความสุขที่เคยสูญเสียไปก็จะกลับคืนสู่ชีวิตเรา                                                                            พระไพศาล วิสาโล
                                                                       

ความเห็น

ขอบคุณนะคะที่นำบทความดีๆ มาแบ่งปันกันค่ะ :cute:

 

 

  สำหรับบทความที่มีคุณค่า เช่นนี้ ...

      ไม่ต้องปฏิบัติอย่างอื่นให้มากเรื่อง ...

 อ่าน ๆ ๆ และ อ่าน ซ้ำ ๆ ... ความสุขก็มาเองแล้ว ครับ

             ขอบคุณครับ

ความสุขอยู่รอบตัวเพียงแต่เรามองไม่เห็นเอง จริงๆด้วยคนเรามักมองข้ามความสุขที่อยู่รอบตัว  แล้วไปเสาะแสวงหาไม่จบไม่สิ้น

แรงกาย+แรงใจ ลงมือทำในวันนี้ เพื่อชีวิตที่พอเพียง

 สุขหรือทุกข์ มันอยู่ที่ใจของเราเอง ขอบคุณสำหรับบทความดีๆครับ

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

เห็นด้วยค่ะ สุข ทุกข์ เป็นความรู้สึกส่วนบุคคล

สถานการบางอย่างคนหนึ่งอาจจะมองว่าตนเป็นทุกข์อยู่

แต่อีกคนอาจจะมองว่าเป็๋นเรื่องธรรมดาโลก แล้วนำไปเป็นบทเรียนของตน


ทุกอย่างหากเราเข้าใจโลก เราก็จะอยู่ได้ ไม่ทุกข์จนเกินไปค่ะ

สุดยอดจริง ๆ 

เตือนสติได้อย่างดีเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

ดังคำโบราณเขาว่า สวรรค์อยู่ในอกนรกออยู่ในใจ ทุกสิ่งอยู่ที่ใจครับ

ขอบคุณครับ


 พระพุทธองค์ตรัส โลกมนุษย์มีแต่"ทุกข์อริยสัจ" สุขอริยสัจไม่มี ความสุขก็เป็นเพียงแค่ความทุกข์ ที่ลดลงก็เท่านั้น


เกลียดทุกข์ก็จะยิ่งทุกข์ ความทุกข์นั้นเป็นธรรมดาของชีวิต พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่ "ทุกข์อริยสัจ" ดังกล่าวแล้ว


ชีวิตนี้จึงมีแต่ทุกข์น้อยกับทุกข์มาก รู้อย่างนี้จะได้ไม่โหยหาความสุขให้วุ่นวาย ชีวิตก็จะง่ายขึ้น


 

อะไรที่ไหน อันความงาม มีอยู่ตาม หมู่ซากผี อันความดี อยู่ที่ละ สละยิ่ง ความเป็นพระ อยู่ที่เพียร บวชเรียนจริง นิพพานดิ่ง อยู่ที่ตาย ก่อนตายเอย ฯ