จงทำให้เต็มที่ แต่อย่าทำจนเกินกำลัง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

  ในทุกวันนี้ เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเรา ต้องหมดไปกับการทำงาน
ทำงาน เพื่อหารายได้มาดำรงชีพ ตามที่เราได้วางรูปแบบเอาไว้ 
ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ ต้องหมดไปกับการเสพ คือ กิน กาม เกียรติ
การมีรายได้ที่สูง การมีฐานะที่ร่ำรวย และการมีทรัพย์สินเงินทองที่มากมาย 
จึงเป็นเป้าหมาย และความปรารถนาของคนแทบทุกคนในสังคมปัจจุบัน 
  เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ อันเกี่ยวเนื่องกับการ กิน กาม เกียรติ 
ซึ่งบางคน มีความต้องการเสพสิ่งเหล่านี้มาก หรือเสพจนติดสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนั้น 
ทำให้ต้องทำงานหนัก ต้องทำงานจนเกินกำลัง และอาจต้องทำงานจนทำให้เกิดโทษ
จนสุดท้าย ต้องผจญกับความเจ็บป่วยและเกิดภาวะโรคร้าย อันเนื่องจากความเครียดและอุบัติเหตุ
  แต่ถ้าเรา ไม่ยึดติด ในการ กิน กาม เกียรติ คิดเสียว่า มีก็ได้ ไม่มีก็ดี 
เราจะทำงานให้เต็มที่ เพื่อผลที่ดีของงาน และผลประโยช์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
เราจะทำงานให้เต็มที่ แต่เราจะไม่ทำจนเกินกำลัง เพราะเราไม่มีความโลภในผลตอบแทนทั้งหลาย
เราจะทำงานอย่างพอดีกับเวลา พอดีกับความสามารถ พอดีกับสติปัญญาที่เรามี
สิ่งที่เราจะได้ก็คือความสุขจากการทำงาน ประสบการณ์ที่มากขึ้น และคุณค่าของตนที่มีต่อโลกใบนี้

ความเห็น

รูปภาพของ แจ้ว

ยังมีลูกเล็ก ต้องส่งเสียเลี้ยงดู จึงยังต้องทำมาหารายได้ ในช่วงที่มีแรง ก็ต้องทำให้เต็มที่ แต่บางครั้งก็เกินกำลัง มีหนี้มีสินบ้าง

:sweating:


รูปภาพของ boston

ถือหลักพอเพียงไว้ค่ะ สายกลางดีที่สุด แต่ยากนะ ส่วนใหญ่ก็ขาดๆเกินๆกัน Undecided เราถึงวิ่งกลับมาหาสมดุลย์ชีวิตกันใหม่ เช่น ธรรมชาติบำบัด สิ่งแวดล้อม

_________________________  

Our way is not soft grass, it’s a mountain path with lots of rocks. But it goes upward, forward, toward the sun. – Ruth Westheimer

รูปภาพของ koya

:relax: :relax2: ที่ผ่านมาก็เคยทำเหมือนกัน  แต่ตอนนี้อยู่แบบพอเพียงค่ะ ขอบคุณสำหรับแง่คิดดีๆ