วันครู 2556

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     วันนี้ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

         มีผู้ตน มากมาย ที่ไม่สนใจรับรู้ นัยของวันนี้ ... หากเจอคนกลุ่มหนึ่ง แล้ว เราเดินเข้าไป (จะมีไมค์ไปจ่อปากหรือไม่ก็ได้)  ถามว่า “วันนี้ เป็นวันอะไร ?”

     ข้าพเจ้า เดาด้วยสามัญสำนึกว่า ... เขาเหล่านั้น ส่วนใหญ่ จะตอบว่า ... “วันพุธ”  เอ้า ... แล้วถูกไหมล่ะ ?

     แน่นอน ก็ มีอีกจำนวนหนึ่งละ ที่ทราบ ๆ นัยคำถาม แล้ว ตอบว่า “วันครู”

         ข้าพเจ้า ก็อีกคนหนึ่ง ที่ตอบคำถาม “ได้” .... แต่ไม่มั่นใจว่า “ถูก” ...

     เพราะสำหรับข้าพเจ้าแล้ว  วลี “วันครู” ... ยังไม่ชัดเจนซึ่ง นัยแห่งวลี เพราะยังมี ประเด็น (หรือจะเรียกว่าด้าน ว่ามุม ก็สุดแต่) ของวันครู คาใจอยู่  2 ประเด็น ...

     แต่จะครบถ้วนหรือไม่ ยังไม่ได้ทบทวน ... ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อ ข้าพเจ้า จะเข้าไปปฏิบัติ ได้ตรง และถูก ตามกำลังความสามารถ ...  เพราะประเด็นทั้งสอง ต่างสถานภาพกัน ดังนั้น ... บทบาท  หน้าที่ อันเป็นส่วนหาง ก็ย่อมแปรตาม ไปด้วย

       - ประเด็นแรก คือ วันนี้เป็นวันของครู

           - ประเด็นที่สอง กำหนด ให้วันนี้  เป็นวันสำหรับผู้มีครู ได้รำลึก พระคุณของครู

     เอาเป็นว่า ...  ข้าพเจ้า ก็คนหนึ่งล่ะ ที่มี “ครู”  จึงใคร่ขออนุญาต ...  พูดถึงครู ในประเด็นที่สอง แบบรวบรัด ว่า...

     ในวันรำลึก พระคุณ ของครูนี้ ... ข้าพเจ้า ในฐานะของศิษย์ ... ควรทำสิ่งใด จึ่งจะเป็น รำลึกบูชา

     ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ... จัดกิจกรรมสดุดี ... นำ "อามิสบูชา" ไปขมา คารวะ ฯลฯ ... ก็ล้วน ดี และ เป็นเรื่องมงคล

      กตเวทิตา แค่นั้น ... ข้าพเจ้าสามารถ ยืดอก เชิดหน้า รับ วลี ... “ศิษย์กตัญญู” ได้เต็มภาคภูมิละหรือ รึ จะต้องทำอะไรอีก ... ข้าพเจ้าจึงมีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็น “ศิษย์กตัญญุตา” ....

     ตั้ง สติ ตรึก อยู่พอควรคือ ... ตั้งแต่ตอน เช้า .. จนถึง ณ เวลาที่ตัดสินใจ ลงมือเขียนบล็อกนี้ ... จึงค้นพบ และบอกตัวเองได้ว่า

     “จง "ปฏิบัติบูชา" โดยการนำคำสั่งสอน ของบรรดา "ครูทั้งหลาย ทั้งปวง” ... ไป จรรโลง ตนเอง แล สังคม ในวิถีที่ถูกและควร เถิด ... นั่นแล้ว .. จึงจะเป็น กตเวทิตา อันสมควรสำหรับข้าพเจ้า

     เมื่อ มอง ง่าย ๆ แคบ ๆ เช่นนี้แล้ว จึงเข้ามาหา “พยาน” ในการที่ ข้าพเจ้า จะให้สัญญา แก่ “ครู” ทั้งหลาย ว่า ...

“ทุกอย่าง ที่ได้รับ การ สอน รบรม จากทุก ๆ ครู ข้าพเจ้าจะพยายามนำไปสู่การปฏิบัติ ให้ ถูก ให้ควร ตามกำลังความสามรถ”

“ข้า ฯ ... ขอสัญญา”

 

ความเห็น

ระลึกถึงบุญคุณคำสอนของครูเสมอ  เมื่อก่อนพอวันครูก็หนีนะ  ไม่ไปร่วมงาน  เดี๋ยวนี้ไปค่ะ

เป็นครูคนหนึ่งที่ไปร่วมงานวันครูแทบทุกปี (ไม่ได้ไปเพียง 2 ปีที่จัดที่เขตพื้นที่)
เพราะคิดเสมอว่าเป็นวันของเรา จึงคิดและปฏิบัติอย่างที่ลุง Paloo กล่าวไว้ข้างต้นตลอดมา
ปีนี้ โทร.ขอพรจากคุณแม่ รับโทรศัพท์และข้อความอวยพรจากลูกศิษย์หลายรุ่น
ไปร่วมพิธีตักบาตร ฟังธรรม รับศีล รับพร อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณพ่อและคุณครูผู้ล่วงลับ
คารวะครูอาวุโส แสดงความยินดีกับเพื่อนครูที่ได้รับรางวัล ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
ไปคารวะคุณครูประถมหนึ่ง และคุณครูประถมปลาย ช่วงเย็นปลูกต้นไม้ และเพาะเมล็ดไก่ฟ้า
ที่ได้รับจาก คุณ chuck48 

ขอให้คุณครูทุกท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ขอรำลึกถึงพระคุณครูค่ะ

 

 

 

แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง

 

เราดำเนินชีวิตมาได้ถึงวันนี้ก็เพราะ มีครู ข้าน้อยขอคารวะ แด่คุณครูทุกท่าน

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..