สวัสดีปีใหม่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เนื่องในโอกาสถึงวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาฬ

ได้โปรดประทานพรให้แก่สมาชิก "บ้านสวนพอเพียง" ทุกๆท่าน

ขอให้มีความสุขในการอยู่กินแบบ พอเพียง

มีสุขภาพและพลานามัยดี มีความคิดที่ดีถูกต้องตามสมควร

สวัสดีปีใหม่ครับ

ลุงพูน

ความเห็น

สวัสดีปีใหม่ปี 2570 เช่นกันครับลุงพูน

ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว


บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีปีใหม่ครับ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

สวัสดีปีใหม่ครับ

สวัสดีปีใหม่ ค่ะ ลุงพูน.......สุขภาพแข็งแรง นะคะ

สวัสดีปีใหม่ครับ

สวัสดีปีใหม่ ขอให้ลุงพูนสุขภาพแข็งแรงๆค่ะ^^

ความสุข..อยู่ที่ใจ

สวัสดีปีใหม่ครับ

สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขสัขภาพแข็งแรงนะคะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ลุงพูน สุขภาพแข็งแรง ร่างกายมีพลัง นะคะ