KOL คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญต่อการตลาดออนไลน์?

1 post / 0 new
nenechan
Offline
Last seen: 4 วัน 12 ชั่วโมง ก่อน
Joined: 9 ส.ค. 2023 - 15:15
KOL คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญต่อการตลาดออนไลน์?

ในยุคดิจิทัลที่ผู้คนใช้เวลากับโลกออนไลน์มากขึ้น การตลาดออนไลน์กลายเป็นกลยุทธ์หลักที่ธุรกิจต่าง ๆ เลือกใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ และกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น ซึ่งหนึ่งในกลุยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างมากในปุจจุบันก็คือ การใช้กลยุทธ์ KOL Marketing หรือ การตลาดผ่าน KOL

KOL ย่อมาจาก Key Opinion Leader หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความสนใจเฉพาะด้าน จนกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อความคิดของผู้ติดตามในด้านนั้น ๆ KOL จะสั่งสมทั้งประสบการณ์ ความรู้ และความน่าเชื่อถือมาอย่างยาวยาน จนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

ทำไม KOL ถึงมีความสำคัญต่อการตลาดออนไลน์?

 • เพิ่มการรับรู้แบรนด์: KOL เปรียบเสมือนสื่อที่ทรงอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย การมีผู้ที่น่าเชื่อถือพูดถึง แนะนำ หรือรีวิวสินค้าหรือบริการ จะช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ เพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักแบรนด์มากขึ้น

 • สร้างความน่าเชื่อถือ: เปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญในสายตาผู้ติดตาม ซึ่งการมีกลุ่มคนเหล่านี้มาช่วยรีวิวสินค้าหรือบริการ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

 • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง: KOL แต่ละคนจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน การเลือกใช้ KOL ที่เหมาะสมจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สร้าง Engagement: เหล่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ มักจะมีฐานผู้ติดตามที่เหนียวแน่น ซึ่งการที่แบรนด์ให้พวกเขานำเสนอสินค้า หรือพูดถึง แนะนำ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ Engagement เพิ่มยอด Like, Share, Comment ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์: การมี KOL ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี ที่มีการพูดถึงหรือแนะนำสินค้าหรือบริการของเรา จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์

เทคนิคการเลือก KOL ให้เหมาะกับแบรนด์

การเลือก KOL ที่เหมาะสมกับแบรนด์ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการทำการตลาดออนไลน์ได้ โดยจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่นี้

 • กำหนดเป้าหมาย: ก่อนอื่น ต้องกำหนดเป้าหมายของการตลาดผ่าน KOL ว่าต้องการอะไร ต้องการเพิ่มการรับรู้ สร้างความน่าเชื่อถือ หรือกระตุ้นยอดขาย เมื่อทราบเป้าหมายแล้ว จะสามารถเลือก KOL ที่เหมาะสมได้

 • กลุ่มเป้าหมาย: ต้องระบุกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ KOL ที่เลือกควรมีกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์

 • ความน่าเชื่อถือ: KOL ที่เลือกควรมีความน่าเชื่อถือ เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลที่ถูกต้อง นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์

 • Engagement Rate: ควรดู Engagement Rate ของ KOL ว่ามีผู้ติดตามที่โต้ตอบมากน้อยแค่ไหน เพื่อแสดงว่าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนนั้น ๆ มีอิทธิพลต่อผู้ติดตามมากแค่ไหน

 • ภาพลักษณ์: ควรเลือกคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดี ตรงกับภาพลักษณ์ที่แบรนด์ต้องการนำเสนอ

 • งบประมาณ: KOL แต่ละคนจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ต้องกำหนดงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อเลือก KOL ที่เหมาะสมกับงบประมาณ

ตัวอย่างการใช้ KOL Marketing ที่ประสบความสำเร็จ

 • แบรนด์เครื่องสำอาง Etude: ใช้ KOL รีวิวสินค้าบนโซเชียลมีเดีย กระตุ้นยอดขายได้อย่างมาก

 • แบรนด์รองเท้ากีฬา Adidas: ใช้ KOL นักกีฬาชื่อดัง โปรโมทสินค้า สร้างการรับรู้แบรนด์

 • แบรนด์กาแฟ Starbucks: ใช้ KOL รีวิวเมนูใหม่ กระตุ้นให้ลูกค้าลองชิม