ชวนไปชมดอกไม้ที่ Botanical garden, st. louis ,Missouri

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ชวนชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวนพฤกษชาติ Missouri Botanical Garden สวนพฤกษชาติ Missouri Botanical Garden สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1859 เป็นสวนพฤกษชาติที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นหนึ่งในสามสวนพฤกษชาติในโลก และเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้นานาชนิด ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ที่เมือง เชนต์หลุยส์ (St. Louis ) รัฐมิสซูรี่ ( Missouri )  ในเนื้อที่ 79 เอเคอร์ (acres)

 

 ภายในสวนประกอบด้วย 1. Linnean House(closed for renovation starting April 2010) 2. Magnolia Grove 3. Gladney Rose Garden 4. Ottoman Garden  5. Sensory Garden 6. Hosta Garden 7-8. Bulb Gardens 9. Spink Pavilion 10. Iris Garden 11. Dry Streambed Garden 12. Daylily Garden  13. Mausoleum Area 14. Tower Grove House St. Louis Herb Society Herb Garden 15. Victorian Garden 16. Observatory 17. Maze 18. German Garden 19. English Woodland Garden 20. Japanese Garden 21. Koi Fish Feeding (active in summer) 22. Carver Garden 23. Boxwood Garden 24. Lehmann Rose Garden 25. Chinese Garden 26. Center for Home Gardening 27. Children’s Garden 28. Climatron® 29. Dwarf Conifer Garden 30. Rock Garden 31. Temperate House 32. Azalea-Rhododendron Garden  

(รูปนี้เอามาจาก internet)

 

The Climatron houses สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1960 เพื่อแสดงป่าฝนเขตร้อน

 

Victorian District และ  บางส่วนของ  Victorian Garden

 

 

สวนญี่ปุ่น(Japanese Garden) มีชื่อว่า Seiwa-en เป็นสวนญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ มีเนื้อที่สวน ประมาณ 14 เอเคอร์

 

Grigg Nanjing Friendship Chinese Garden

a missouri adventure

the Doris I. Schnuk Children's Garden

Bulb Gardens

น้ำตกภายในสวน (Waterfall at Missouri Botanical Garden)

ข้อมูลเพิ่ม http://en.wikipedia.org/wiki/Missouri_Botanical_Garden

http://www.mobot.org/default.asp