แจกเมล็ดอินทผาลัม

เพาะเมล็ดอินทผาลัม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

อินทผาลัมนี้   ซื้อมาค่ะ กิโลกรัมละ ๔๐๐ บาท  ตอนแรกดูไกลๆ  คิดว่าเป็นมะไฟ    แม่ค้าบอกว่าเป็นอินทผาลัมกินผลดิบจากอิสราเอล   แต่จริงๆ แล้ว ควรปล่อยให้สุกครึ่งผล  ที่เห็นบางลูกช้ำๆนั้น คือเริ่มสุก  แม่ค้าให้ลองชิมดู   ถ้ายังดิบอยู่ จะกรอบ ฝาดเล็กน้อย  แต่ถ้าเริ่มสุก เนื้อจะนุ่มเหนียว  หวานอ่อนๆ รสชาติใช้ได้เลยค่ะ   อยากจะลองเพาะเมล็ดดูค่ะ 


อินทผาลัมอิสราเอล
Subscribe to RSS - แจกเมล็ดอินทผาลัม