ท่อนไ้ม้

เรียนเพาะเห็ดหูหนูด้วยท่อนไม้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วิธีการ
1. ใช้ไม้เนื้ออ่อนขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 cm ยาว 50-100 cm. เช่นไม้แค มะม่วง กระท้อน งิ้ว จามจุรี ฯลฯ
2. ตัดทิ้งไว้ 2-7 วัน
3. ตอกไม้ด้วยตุ๊ดตู่ ลึกประมาณ 1-1.5 cm. ห่างกันประมาณ 10-12 cm หรือประมาณ 1 ความยาวของตุ๊ดตู่ (ใช้สว่านเจาะได้ แต่ต้องใช้ความเร็วต่ำ ถ้าใช้ความเร็วสูงจะทำใ้ห้เนื้อไม้ตายได้)
4. แนวที่ 2 ห่างกัน 1 ตัวตุ๊ดตู่ เว้นช่องสลับฟันปลา
5. ใส่หัวเชื้อ ลงไปในรู ปิดฝา ใช้้ด้ามช้อนเขี่ย โดยเผาไฟ ก่อนเขี่ยจากก้อนหัวเชื้อเลือกเอาส่วนข้างใน เพราะตรงริมๆ กลัวปนเปื้อน ใส่เชื้อเสร็จแล้วปิดฝาพลาสติก อัดด้วยฆ้อนเลยSubscribe to RSS - ท่อนไ้ม้