ดอกบานเช้า

ดอกไม้บนทางผ่าน ตอน อย่างที่มันเป็น...Just as they are

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

 The lotus pond                               

Just as they are, unplucked,

For the Festival of All Souls

- Matsuo Basho

บทกวีไฮกุ ของ มัตซึต บาโช

 Subscribe to RSS - ดอกบานเช้า