กล้วยหอมทองพันธุ์ดี ลูกใหญ่ หอม หวาน เหนียวแน่นค่ะ