น้ำท่วม (รอการระบาย) ฟ้าหลังฝน

ฟ้าหลังฝนที่หนักมาก ๆ After flood