หมู่บ้านในนิทาน ชิราคาวาโกะ Shirakawa-go

หมู่บ้านในนิทาน Shirakawa-go

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ก่อนยังมีแดนห่างไกล ไกลนัก แต่มีคนพักอาศัย

บางคนที่เคยไป ยังติดใจนักหนา

มีชาวบ้านชาวนา กินอยู่มานมนาน



Subscribe to RSS - หมู่บ้านในนิทาน ชิราคาวาโกะ Shirakawa-go