โลกการอ่านของเด็ก

มีหนังสือมาฝาก ( อีกล่ะ ) - ครานี้น่าสนใจกว่าครั้งก่อนไม่ต้องไปหาซื้อด้วยอ่านได้เลย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หนังสือและข้อมูลจาก ศุนย์ข้อมูล สสส นะครับ

 

การอ่านหนังสือของคนไทยและเด็กไทย

     สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพิ่งมีการสำรวจครั้งแรก เรื่องการอ่านหนังสือของเด็กเล็ก 0-6 ปี ในปี พ.ศ.2551 โดยเน้นการอ่านหนังสือในช่วงนอกเวลาเรียน ซึ่งมีผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง และ/หรือเด็กอ่านด้วยตัวเอง พบว่า เด็กเล็กมีอัตราการอ่านหนังสือ ร้อยละ 36 (2.1 ล้านคนจาก 5.9 ล้านคนทั่วประเทศ) และใช้เวลาในรอ่านหนังสือเฉลี่ย 27 นาทีต่อวัน ความถี่ในการอ่านสัปดาห์ละ 2-3 วัน มีจำนวนสูงสุดร้อยละ 39.6

     แต่ควรย้ำไว้ ณ ที่นี้ว่า เด็กเล็กที่ไม่อ่านหนังสือนั้นมีถึงร้อยละ 64Subscribe to RSS - โลกการอ่านของเด็ก