ทำสิ่งที่อยากทำแล้วจะมองเห็นความสุขที่ตามมา

ความสุขที่ ได้คิด ได้ทำ ได้เห็น

ต้นไม้ก็รัก สุนัขก็ชอบ