ความรู้ ความรัก มีพบมีจาก

โศลกธรรม เขมานันทะ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

๑ ปีกลายผมเผ้ายังดำ  ปีนี้พบกันใหม่ผมหงอกขาว

ช่วงพบกันนั้นแสนสั้น  ช่วงจากกันนั้นยาวนาน

๒ในสงสารจักรนี้

ไม่มีอะไรดีกว่า เมตตาต่อเพื่อนร่วมทุกข์Subscribe to RSS - ความรู้ ความรัก มีพบมีจาก