พันธุกรรม

นักพันธุศาสตร์ ตอบด้วยครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

คนที่เข้าใจเรื่อง"พันธุกรรม" ช่วยกันตอบหน่อยครับ

ต้นไม้กลายพันธ์? เพราะอะไรกัน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้นำต้นไม้ที่ปลูกๆไป มีบางกิ่งก้านใบใหญ่โตผิดปกติมาโชว์ นี่ต้นเล้บครุฑค่ะ

มีลักษณะกลายพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับการตัดต่อพันธุกรรมหรือปล่าว ก็ไม่น่าจะใช่นะ 

 

นี่ต้นโกสนใบหยิก

ต้นไม้เป็นอะไรกันนะ แล้วต้องตัดกิ่งผิดปกติทิ้ง เพื่อไม่ให้ลักษณะเด่นหรือด้อยนี่ แพร่พันธ์ต่อหรือปล่าวSubscribe to RSS - พันธุกรรม