วันภาษาไทย

แสตมป์ "วันภาษาไทยฯ"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

"วันภาษาไทยฯ" ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วันนี้เป็นวันพิเศษ ที่เราชาวไทยควรตระหนักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้งการเขียน และการพูดค่ะ
และอีกเช่นกัน ณ.ที่ทำการไปรษณีย์ฯ ทุกแห่ง ก็มีแสตมป์ที่ระลึก สำหรับวันนี้ นั่นคือ แสตมป์ "อักษรไทย (The Thai Alphabet)" ครบทั้ง ๔๔ ตัว มาจำหน่ายให้ได้สะสมกัน พี่ยุพินได้รับเป็นของฝากเป็นที่เรียบร้อยชมความสวยงาม

วันภาษาไทย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ครูบอกว่าเป็นวันภาษาไทย ให้แต่งชุดไทยชุดของผม ไปโรงเรียนSubscribe to RSS - วันภาษาไทย