พรปีใหม่

รับพรปีใหม่...ด้วยความปลื้มปิิติ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

รับพรปีใหม่..

พรปีใหม่ปีนี้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทย ที่ทรงประทานไว้ช่างเป็นที่ปลื้มของพวกเราชาวไทยยิ่ง รับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม (ขอบคุณคุณโสทรที่ได้นำมาเผยแพร่ให้ชมอีกครั้งค่ะ)

ช่วงเช้าวันนี้ (9.00น.) ประธานหมู่บ้านฯ และคณะ
นำพวงมาลัยดอกไม้ และกระเช้าผลไม กราบสวัสดีปีใหม่ พณฯ ท่าน พลเอก บุญรอด สมทัต (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สมัยนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์) และภรรยา พร้อมขอพรจากท่าน อย่างเช่นทุกปีที่เคยปฏิบัติ