มันอ้น

วันหยุด...ขุดมัน

ให้ดูมัน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

   Laughing มันจริงๆ นะจะบอกให้...

ขุดมัน ปีที่๒

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     Laughing สวัสดีครับทุกท่าน..เมื่อกลับเข้าบ้าน มีอะไรหลายอย่างที่ต้องจัดการ วันนี้ก็หนึ่งในนั้นคือ ขุดมันครับ จริงๆแล้วต้องขุดตั้งแต่ช่วงที่ฝนชุกแล้ว แต่ผมไม่ว่าง วันนี้จึงจัดการเสียที ตามผมมาเลยครับ

ขุ ด มั น

หมวดหมู่ของบล็อก: 

        Laughing สวัสดีครับ วันนี้มาชมผมขุดมันกันครับ Subscribe to RSS - มันอ้น