บล็อกของ dang6652

พุทธประวัติ ฉบับหลวงพ่อฯ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

พุทธประวัติฉบับหลวงพ่อฯ

ช่วงที่๑

(เล่าตามภาพที่เห็น) : อ่านเป็นพุทธานุสติกรรมฐานดีมาก

เรียน ทำ ลอง มะเขือยาว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เรียน ทำ ลอง มะเขือยาว

สวนจักรพัฒน์

หลังจากเริ่มต้นทำสวนแบบพอเพียง เมื่อเดือนสิงหาคม จะทดลองปลูกพืชไร่นาสวนให้ได้ประมาณ ๒๐ ชนิด ตามแนวคิด เรียนทฤษฏีจากเน็ต ปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง ทดลองหาภูมิปัญญาใหม่เพิ่ม  ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง และเกษตรอินทรีย์  ปลูกมะเขือยาวเป็นครั้งที่ ๒ หลังจากครั้งแรกปลูก ๔ ต้น แล้วมีลูกให้กินบ้าง

เรียน ทำ ลอง มะเขือเปราะ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เรียน ทำ ลอง มะเขือเปราะ

สวนจักรพัฒน์

หลังจากเริ่มต้นทำสวนแบบพอเพียง เมื่อเดือนสิงหาคม พึ่งจะปลูกมะเขือเปราะเป็นครั้งแรก แต่ปลูกมะเขือเจ้าพระยามาตั้งแต่สิงหาคมแล้ว ซึ่งตอนแรกตั้งใจจะปลูกมะเขือเปราะ แต่ซื้อเมล็ดพันธุ์มาผิด คิดว่าเหมือนกัน

 

อายุหลังเพาะ ๕๖ วัน

เริ่มเพาะ  ๑๗ ม.ค.  ๒๔ ถุง

          ๒๑ ม.ค.  ๒๔ ถุง

     และ   ๒ ก.พ. ๒๔ ถุงSubscribe to RSS - บล็อกของ dang6652