บล็อกของ พุทธบุตร

******ขอเชิญท่านที่สนใจทุกท่านร่วมงาน....ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ******

หมวดหมู่ของบล็อก: 

*****ขอเชิญท่านที่สนใ่จทุกท่่านร่วมงาน....ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ*****

"คน..พลังงาน..ดิน..น้ำ......บุญนิยม"

๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ชุมชนทะเลธรรม ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง

(ลงทะเบียน ๘.๐๐-๙.๐๐ น. ๒๔ มี.ค. ๕๖)

วิถีเกษตรภูฏาน

น้ำมันราคาแพง.

หมวดหมู่ของบล็อก: 

นำเสนอต่อจากบล๊อกนี้ครับhttp://www.bansuanporpeang.com/node/25145

 

บทที่ 2

ปตท.ผูกขาดและฉ้อฉล

 

น้ำมันราคาแพง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้มารายงานต่อจากบล๊อกนี้ครับ http://www.bansuanporpeang.com/node/25060ริ่มกันเลยนะครับ  

พลังงานไทย..... พลังงานใคร?

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ครูเชาว์ เรือจ้างข้างถนน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต้น.......คนเปลี่ยนชีวิต

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หากใครหมดหวังท้อแท้   หาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้  ขอใหู้รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นเพราะมีเหตุ มีปัจจัย  

โชคชะตาไม่ได้เล่นตลกกับชีวิตของใครหรอก  เพียงแต่ทดสอบถึงสภาพจิต ความคิดอ่าน ทดสอบความเป็นมนุษย์ของเราต่างหาก

ปริญญาทำนา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ใครอยากเป็นชาวนามืออาชีพเชิญทางนี้ครับ

ปรากฏการณ์ดำรงค์ พิเดช

หน้าSubscribe to RSS - บล็อกของ พุทธบุตร