ส่งการบ้าน ป้าเล็ก อุบล กับ ย่าวรรณ อุบล

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ส่งการบ้านอีก 2ท่าน

 ฟักทองลาวจากป้าเล็ก อุบล

 

 กล้วยนมสาว จากย่าวรรณ อุบล

ขอบคุณบ้านสวนพอเพียง แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง และพี่น้องทุกคน

ความเห็น

ฟักทองลาวรสชาดแตกต่างกับฟักทองไทยไหมครับ

“นานุวัฒน์ ทำเกษตรให้สนุกและมีความสุข”

คิดอยู่ ว่าต้องมีอะไรพิเศษ

   ไม่บอกไป ไม่รู้จัก ... เพราะรูปลักษณ์ ก็คล้ายคลึงกับที่เคยเห็น

LaughingLaughing

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

น้องวัขร นักเรียนดี ศรีบ้านสวนพอเพียง ส่งการบ้านตลอด ดีมากๆๆค่ะ