เพอร์มาคัลเจอร์ #7 : สวน 3 พี่น้อง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต่อเนื่องจากบล็อกที่แล้วที่เราพูดถึงว่าต้นไม้ช่วยในการเก็บน้ำไว้ในที่ดินอย่างไร  การอยู่ร่วมกันของพืชหลายชนิดอย่างถูกต้องนอกจากจะช่วยเรื่องการอุ้มน้ำให้มากขึ้นยังจะให้ผลผลิตสูงกว่า(เมื่อเทียบกับแรงงานที่เราต้องใส่เข้าไป)การปลูกแยกกัน  การปลูกร่วมกัน (companion planting) จะคล้ายๆ กับแนวคิดเรื่องการปลูกพืชแซม  แต่จะปลูกอยู่ด้วยกันเลยมากกว่าจะแยกเป็นแถวๆ  การปลูกแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับการปลูกเพื่อการค้าที่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยในการเตรียมดิน หรือการเก็บเกี่ยว  แต่จะเหมาะสมกับการปลูกแบบพอเพียง

แนวคิดเรื่อง"การปลูกร่วมกัน"เกิดขึ้นมานานแล้ว  และน่าจะมีทำในหลายๆ ที่ในประเทศไทยด้วย  ตัวอย่างที่มีการพูดถึงมากในต่างประเทศคือ "สวน 3 พี่น้อง" ของอินเดียแดงในทวีปอเมริกา  โดยมีเรื่องเล่าว่าหมอยาคนหนึ่งมีลูกสาว 3 คนที่ชอบทะเลาะกันมาก เธอจึงสวดขอให้พระเจ้า (The Creater) ช่วยหาวิธีที่ลูกของเธอจะหยุดทะเลาะกัน  คืนนั้นเองเธอฝันว่าลูกสาว 3 คนของเธอกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ของพืชคนละชนิด  เธอปลูกพวกเขาในหลุมเดียวกันเหมือนที่พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน และบอกพวกเขาว่าในการที่จะเจริญเติบโตอย่างดีพวกเขาจำเป็นที่จะต้องมีความแตกต่าง แต่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  พวกเขาจะต้องเข้าใจว่าแต่ละคนมีความพิเศษ และสิ่งดีๆ ที่จะมอบให้กันและกัน  เธอเล่าเรื่องนี้ให้ลูกทั้ง 3 ฟังในวันรุ่งขึ้น  เธอบอกอีกว่าลูกแต่ละคนเป็นคนพิเศษของโลกนี้ และพิเศษในใจของแม่เช่นกัน  ลูกๆ ทั้ง 3 ต่างซาบซึ้ง ร้องไห้ และกอดซึ่งกันและกัน  จากวันนั้นเป็นต้นมาชาวอินเดียแดงจึงปลูกพืช 3 ชนิดด้วยกัน และพืชทั้ง 3 ชนิดที่ชาวอินเดียแดงปลูกก็คือ ข้าวโพด ถั่ว และพืชตระกูลน้ำเต้า (เช่น น้ำเต้า แตงกวา ฟักทอง)  ซึ่งต่อมาพวกอินเดียแดงได้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้ชาวตะวันตกที่เดินทางไปบุกเบิกที่อเมริกา  ทำให้บรรพบุรุษของชาวอเมริกันอยู่รอดได้จากเทคนิคการปลูกแบบนี้

วิธีการที่พวกเขาปลูกก็เหมือนเลี้ยงลูกสาว 3 คน  คือปลูกในหลุมเดียวเหมือนบ้านเดียวกัน โดยคนโตคือข้าวโพด  คนที่สองคือน้ำเต้า และคนที่สามคือถั่ว  ตัวอย่างของการปลูกทำดังนี้ (เพื่อนๆ ไปดัดแปลงได้นะครับ)


1.เตรียมแปลงเป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 ฟุต  พรวนดินใส่ปุ๋ยคอก รดน้ำให้ชุ่ม และพักดินไว้สัก 1-2 สัปดาห์  ถอนวัชพืชที่อาจติดมากับดินหรือปุ๋ย

2.ช่วงต้นฤดูฝนให้หยอดเมล็ดข้าวโพด 7-10 เมล็ด ที่บริเวณศูนย์กลางของหลุมเป็นวงกลม โดยแต่ละเมล็ดห่างกันประมาณ 6 นิ้ว และรดน้ำ ข้าวโพดจะงอกในเวลาประมาณ 2 สัปดาห์

3. หลังจากข้าวโพดงอกสูงประมาณ 10 นิ้ว หยอดเมล็ดถั่ว 12 -15 เมล็ดเป็นวงรอบๆ ข้าวโพดประมาณ 6 นิ้วห่างจากวงที่ปลูกข้าวโพด  ฝังเมล็ดถั่วลึกประมาณ 1 นิ้ว และรดน้ำ  ถั่วจะงอกขึ้นมาในเวลา 7-14 วัน

4. หลังจากถั่วงอกมาได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ให้ปลูกพืชตระกูลน้ำเต้า (เช่น น้ำเต้า แตงกวา ฟักทอง) ประมาณ 7-10 เมล็ดในวงด้านนอกห่างจากวงของถั่วประมาณ 12-15 นิ้ว  พืชตระกูลน้ำเต้าจะงอกในเวลา 1 สัปดาห์

ถั่วจะช่วยเพิ่มปุ๋ยให้ข้าวโพด และน้ำเต้า  ข้าวโพดจะเป็นร้านให้ต้นถั่วไต่  ใบของน้ำเต้าจะปกคลุมดินรักษาความชุ่มชื้น เนื่องจากน้ำเต้าทนแล้งได้ดี

นอกจากพืช 3 ชนิดนี้แล้ว ยังมีพืชอีกมากที่ปลูกด้วยกันได้ เช่น

พืชที่ปลูก ช่วยพืช ถูกช่วยโดยพืช หลีกเลี่ยงการปลูกร่วมกับพืช
ตระกูลหอม (เช่น หอมใหญ่ หอมแดง กระเทียม กระเทียมใบ ต้นหอม กุ้ยช่าย เป็นต้น) ผลไม้ต่างๆ มะเขือเทศ พริก มัน มะเขือยาว แครอท ตระกูลกะหล่ำ แครอท ตระกูลถั่ว พาร์สลีย์
ตระกูลถั่ว เช่น ถั่วแขก ถั่วพู ถั่วฝักยาว ถั่วแปบ ถั่วเหลือง ข้าวโพด ผักโขม ผักสลัด ผักชีลาว แครอท บีท ผักกาดหัว ตระกูลน้ำเต้า สตรอเบอร์รี่ มะเขือยาว มะเขือเทศ พริก พริกไทย ตระกูลหอม ตระกูลกะหล่ำ บร็อคโคลี่
แครอท มะเขือเทศ ตระกูลหอม ตระกูลหอม ถั่ว ลินิน ผักชีลาว ผักกาดหัว
ข้าวโพด ตระกูลถั่ว ตระกูลถั่ว ทานตะวัน ตระกูลน้ำเต้า ผักบุ้ง มันฝรั่ง มะเขือเทศ ขึ้นฉ่าย
ดาวเรือง พืชแทบทุกชนิด โดยเฉพาะมะเขือเทศ พริก ตระกูลน้ำเต้า และตระกูลกะหล่ำ    

 

 

แนวคิดแบบนี้ยังสามารถขยายผลไปยังการปลูกแบบอื่นๆ ที่ก็มีทำกันบ้างในประเทศไทย เช่น การปลูกผักสวนครัว กล้วย ไม้ผลขนาดเล็ก และไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในหลุมเดียวกัน  หรือการปลูกผลไม้ที่มีความลึกของรากแตกต่างกันในหลุมเดียวกัน (เช่น ทุเรียน มังคุดและ ลองกอง)

ผมหวังว่าสวน 3 พี่น้อง 4 พี่น้อง หรือกี่พี่น้องก็ตาม ฉบับไทยๆ ของเพื่อนๆ บ้างนะครับ

เพอร์มาคัลเจอร์ #6 : การกักเก็บน้ำฝน
เพอร์มาคัลเจอร์ #5 : ภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม
เพอร์มาคัลเจอร์ #4 : เรื่องเล็กๆ ของการเก็บน้ำฝน
เพอร์มาคัลเจอร์ #3 : การวิเคราะห์โซนในการออกแบบภูมิทัศน์
เพอร์มาคัลเจอร์ #2 : การออกแบบรูปแบบการปลูกต้นไม้
เพอร์มาคัลเจอร์ #1 : แนะนำแนวคิดเบื้องต้น

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://my-experimental-farm.blogspot.com

ความเห็น

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ :cute: :cute:

:cheer3:

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

หลักการและเหตุผลดีที่ไม่น่ามองข้าม ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 


 

 

"ไม่มีอะไรอยู่กับที่ ถ้าเราไม่หยุดเดิน"

งั้นผมจะจัดให้ 5 พี่น้องเลยพี่ ฮ่า ๆๆๆ

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆครับพี่


ให้ข้าวโพดเป็นค้างให้ถั่วแน่เลยค่ะ แล้วให้ฟักทองคลุมดินไม่ให้วัชพืชเกิด(คิดเล่นๆค่ะ)

โอเคเลย ป้าชอบดาวเรือง ปลูกง่ายดี ขอบคุณนะคะท่านสารา

Laughingป้าอ้อย

ที่นี่ชาวอเมริกัน เรียกการปลูกพืชแบบนี้ว่า The Three sisters อ๊อดเคยลองแล้วค่ะ แต่ไม่เคยสำเร็จเลย ข้าวโพดจะหงำหมด ถั่วก็ไม่เคยไต่ขึ้นค้าง ขนาดจับมันมาพันๆที่ต้นข้าวโพดแล้วนะมันก็ยังไม่ยอมเกาะต้น

ปลูกพวกน้ไเต้าคลุมดิน ก็ไม่ยอมโต เพราะอาหารไม่เพียงพอ สรุปแล้วที่อ๊อดทดลองปลูก พืช "สามพี่น้อง" ได้แต่ข้าวโพดมากิน ฝักใหญ่ๆ เบอเริ่มเบอเหิ่ม เท่านี้ละค่ะที่อยากแชร์ ใครที่ทดลองแล้วเห็นผลอย่างไร ถ่ายรูปมาโชว์กันหน่อยเด้อ