ซื้อพันธุ์ผักเหมียงรอบสอง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     วันนี้ไปงานแต่งงาน ผ่านบ้านคุณลุงที่ขายพันธุ์ผักเหมียง เลยแวะเข้าไปสอบถามดู ปรากฎว่าไม่มีผักเหมียงที่จะขายให้ผม เพราะยังส่งให้จังหวัดตรังยังไม่ครบ เคยได้ยินเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่ายังมีอีกบ้านที่ขายพันธุ์ผักเหมียง แต่เป็นพันธุ์ผักเหมียงที่เพาะเมล็ด ก็เลยชวนพ่อไปดูว่าเขายังมีขายอยู่หรือไม่  ผลปรากฎว่ายังมีอยู่ครับ โชคดีไป ต้นใหญ่สุดราคาต้นละ 30 บาท ผมไม่ซื้อเพราะว่ารากลงดินแล้วพอเอาออกมารากขาด เลยเอาต้นเล็กรองลงมาราคาต้นละ 20 บาท ซื้อมา 10 ต้น แถมต้นเล็ก 1ต้น

ต้นเล็กรองลงมาอีก ราคาต้นละ 13 บาท ซื้อมา 20 ต้น แถม 1 ต้น

รอฝนลงอีกรอบจะปลูกในสวนยางหน้าบ้านอีกครับ

ความเห็น

ถ้าคุณโสทร  หมายถึงแปลงที่เข้าทางถนนคด  แปลงนั้นเป็นของลุงสั้น  ตอนนี้ท่านจะไม่แบ่งขายจริงๆ  เพราะต้องส่งต้นผักเหมียงไปทุกอำเภอของจังหวัตรังครับ

และเท่าที่ทราบตอนนี้ยังขาดส่งที่อำเภอรัษฏา ท่านเลยไม่แบ่งขายรายย่อยให้ใคร

จังหวัดตรัง จะให้เกษตรอำเภอทุกอำเภอ นำไปแจกให้แก่ผู้นำเกษตรหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในจังหวัดตรัง หมู่บ้านละ 1 คน คนละ 20 ต้น

ผมคิดคร่าวๆ  ตัวเลขที่ทางจังหวัดตรังแจกต้นผักเหมืยงทั้งหมดประมาณ 30,000 ต้น ตกเฉลี่ยต้นละ 15 บาท

ลองตีค่าเป็นตัวเงินดูว่าปี นี้ลุงสั้นขายต้นผักเหมียงได้ไปเท่าไหร่

ในอนาคต จังหวัดตรังคงเป็นดินแดนแห่งตันผักเหมียงจริงๆ

เมื่อมีสิ่งนี้ๆ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น

ใช่ครับ แปลงทางเข้าถนนคดนั่นแหละครับ ที่ผมเคยเขียนบันทึกนี้ไว้ http://www.bansuanporpeang.com/node/247

ถ้าต้องการซื้อจะแห้วหรือป่าว ผมคิดว่าคุณลุงน่าจะขายให้นะครับ

ถ้าชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อ

E-mail : pinit25@hotmail.com

 คุณโสธรครับ แปลงใหม่ที่คุณโสธรว่าอยู่แถวไหนครับ บอกหน่อยนะครับ  ต้องการพันธุ์มาก ๆ

ถ้าชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อ

E-mail : pinit25@hotmail.com