บ้านนานุวัฒน์

เปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     เพียงเราก้าวออกจากบ้าน เราก็จะพบสิ่งใหม่ๆ ที่เราอาจไม่รู้ หรือไม่เคยเห็นมาก่อน  การได้รู้หรือได้เห็นในสิ่งแปลกใหม่ จะช่วยทำให้เรามีแรงบันดาลใจ มีมุมมองในการทำงานด้านการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น สนุกในการคิด มีความสุขที่ได้เห็นผลของความคิดสู่การปฏิบัติที่จับต้องได้ Subscribe to RSS - บ้านนานุวัฒน์