ปักชำใบ

***ลองดู***ใบลิ้นมังกร ใครๆ ก็ชำได้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

       ใครๆ ก็รู้ว่า  ใบของลิ้นมังกร  นำมาปักชำแล้วงอกเป็นต้นใหม่ได้

ลองมาดูวิธีการและขั้นตอน อีกครั้งนะครับ 

บนซ้าย  ได้ต้นลิ้นมังกรมา  อาจเทออกจากกระถางก็ได้      

บนขวา และล่างขวา    ดึงใบลิ้นมังกรออกจากต้นตามต้องการ  จะเห็นโคนต้นขาว

รากก็เยอะ แถมมีต้นด้วย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

   ต้นลิ้นมังกร  เป็นไม้ประดับชนิดหนึ่ง  ที่สามารถนำใบมา

ปักชำได้  โดยใบหนึ่งๆ  สามารถตัดเป็นท่อน ได้หลายท่อน

เมื่อนำไปปักชำ  ใบแต่ท่อนก็เกิดต้นใหม่ขึ้นมา  มีคนบอกว่า 

ลองตัดใบ"บีโกเนีย" มาสัก 2-3 ใบ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ใบบีโกเนียสามารถนำมาปักชำ ให้เกิดเป็นต้นใหม่ได้


ราชภัฏภูเก็ต แนะนำการปัำกชำมะลิ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มะลิเป็นไม้ดอกที่มีกลิ่นหอม  นิยมใช้ร้อยมาลัยบูชาพระ  หรือแม้กระทั้งแช่น้ำสำหรับดื่ม  ให้มีกลิ่นหอม  มะลิขยายพันธ์ุแบบง่ายที่สุด คือ  วิธีการปักชำ  มีขั้นตอนดังนี้

1.เลือกกิ่งเพสลาดจากปลายกิ่งลงมาสัก 7-8 ใบSubscribe to RSS - ปักชำใบ