บีโกเนีย

มุมมองจากคนปลูกผักไปยังธุรกิจ

บีโกเนียสามสี

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ลองตัดใบ"บีโกเนีย" มาสัก 2-3 ใบ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ใบบีโกเนียสามารถนำมาปักชำ ให้เกิดเป็นต้นใหม่ได้
Subscribe to RSS - บีโกเนีย