สิ่งแวดล้อม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำตอบของสุขภาวะในชีวิตและสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำตอบของสุขภาวะในชีวิตและสิ่งแวดล้อม : ภาพสะท้อนจากประสบการณ์ของเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายจิตนิเวศวิทยาเชื่อมคนเชื่อมโลก


สัณห์ชาย  โมสิกรัตน์

 

วันนี้ลูกคุณกินยาพิษอยู่หรือเปล่า VS เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ด้วยว่าวันนี้มีเรื่องมาแฉ....(หมายถึง Share นะครับ)


     หลังจากวันนั้นที่ผมได้มีโอกาสทบทวนอีกครั้ง ว่าอะไรบ้างที่ผมควรจะรู้เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิต ในจำนวนที่ผมประมวลได้ส่วนหนึ่งนั้นก็คือ สุขภาพ และการเกษตรแบบธรรมชาติ ซึ่งจะขอกล่าวถึงในบันทึกนี้ เรื่องอื่น ๆ ขอยกไว้ในบันทึกหลัง ๆ ครับ


       Subscribe to RSS - สิ่งแวดล้อม