ชมไม้

อีกมุมของบ้านสวน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     มาเล่าต่อเรื่องปลื้มของเราต่อชาวบ้านสวน ท่านต่อไปเป็ชาวสวนมืออาชีพที่เราชื่นชมตามท่านไปชมสวนทุกครั้งที่ท่านตีเกราะเคาะไม้ และแต่ละครั้งเราต้องร้อง Wow!    ที่สำคัญเราหลงเสน่เบิร์ด Sexy Pink ของท่านมากเลย คุณเสินSubscribe to RSS - ชมไม้