การดำเนินชีวิต

หลักการสาม อุดมการสี่ วิธีการหก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ซึ่งถือกันว่าเป็นวันพระธรรม
และวันนี้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระธรรมครบ 2600 ปี
และในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นชาวพุทธคนหนึ่ง 
ผู้ซึ่งยึดถือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ
จึงขอโอกาสนำพระธรรมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ มาเสนอไว้ 
ด้วย หลักการ 3 อุดมการ 4 วิธีการ 6
     หลักการ 3 คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
                     การทำความดีให้ถึงพร้อม
                     การทำจิตใจให้บริสุทธิ์
     อุดมการ 4 คือ ความอดทนอดกลั้น
                     การไม่เบียดเบียน

เป็นอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เป็นอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง 
เป็นคติธรรม ที่ผมได้อธิษฐานเมื่อตอนบวช 
ซึ่งคติธรรมนี้ มีพระสุปฏิปันโนหลายรูป ได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างไว้
ผมเคยบวชที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ โดยมีหลวงพ่อปัญญาเป็นพระอุปัชฌาย์
บวชเพื่อเรียน บวชเพื่อฝึกปฏิบัติ บวชด้วยความตั้งใจ 
ถึงจะมีเวลาบวชได้แค่เพียงหนึ่งเดือน 
แต่ก็นับได้ว่า หนึ่งเดือนนี้เป็นรอยต่อที่สำคัญของชีวิต
ผมได้ถือกรรมฐานสำหรับนักปฏิบัติธรรมหลายอย่าง เช่น
ออกบิณฑบาตทุกวัน และต้องให้พรทุกครั้งที่มีคนใส่บาตร 
เป็นการฝึกจิต ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการขอแบบภิกษุ

อะไรกันนี่Subscribe to RSS - การดำเนินชีวิต