กล้วยนางพญา

ขี้ ... แล้วนะนี่ ... ยัง ... !

หมวดหมู่ของบล็อก: 

    ก่อนที่จะจารอักษรใด ๆ ลงในบล็อกนี้ ข้าพเจ้าต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ก่อน ... ด้วยว่า แม้ขั้นจั่วหัวบล็อกนี้ ก็ก่อความรังเกียจให้ท่านผู้อ่านซะแล้ว

    ลงได้ชื่อว่า “ขี้” ... แค่ฟัง บุถุชนทั่วไป ก็ให้รังเกียจซะแล้ว ...

      คงมีพวกเดียวกระมัง ที่ชอบ และ เห็นประโยชน์ของ “สารพัด ขี้”

    ก็ เกษตรกร ผู้มีกสิกรรมธรรมชาติอยู่ในหัวใจ ไงครับ ... แต่ถึงงั้นก็เหอะ ผู้ชื่นชอบสารพัดขี้ เหล่านี้ ก็ยังรังเกียจ ขี้ หนึ่งอยู่ดี .... มันคือ

สวนสบาย สบาย

มีหน่อกล้วยนางพญามาแลกเปลี่ยน

มีหน่อกล้วยนางพญามาแลกเปลี่ยน มีจำกัด 3 หน่อครับ
Subscribe to RSS - กล้วยนางพญา