วิปัสสนา

ชีวิตที่สมดุล…ไม่ต่างจาก… หินที่สมดุล

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

ทุกๆเช้าที่อ้อยหวานออกไปปั่นจักรยาน ถึงแม้จะเป็นการออกกำลังกาย แต่อ้อยหวานจะออกจากบ้านไปเหมือนไปปั่นจักรยานเที่ยว มีวางแผนเส้นทาง จะ 25  หรือ 30 หรือ บางครั้ง 45 กิโล จะเลี้ยวซ้าย ขวาหรือตรงไป ริมแม่น้ำหรือ ริมคลอง ทำให้สนุกมาก

ถึงแม้ว่าเส้นทางเล่านี้เคยผ่านมานับไม่ถ้วน

วิธีสร้างบุญบารมี

หมวดหมู่ของบล็อก: 
บุญ คือเครื่องชำระสันดาน ความดี กุศล ความสุข ความประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ กุศลธรรม
บารมี คือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงสุด
วิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่ ๓ ขั้นตอน คือการให้ทาน  การถือศีล  และการเจริญภาวนา ที่นิยมเรียกกันว่า “ทาน  ศีล ภาวนา” ซึ่งการให้ทานหรือการทำทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่ต่ำที่สุด ได้บุญน้อยที่สุด 
ไม่ว่าจะทำมากอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการถือศีลไปได้ การถือศีลนั้นแม้จะมากอย่างไร ก็ไม่มีทางมากเกินไปกว่าการเจริญภาวนาไปได้  ฉะนั้น การเจริญภาวนานั้น จึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุด ได้มากที่สุด  

เตรียมตัวซื้อตั๋วไปตาย (บันทึกการเดินทางไกลสู่ภายใน ตอนที่3 - ตอนที่10)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

จากบล๊อกเรื่องมรณกรรมที่งดงาม ผมได้กล่าวถึงคุณชัยพงษ์ กิตตินราดรไว้ว่า ท่านเป็นตัวอย่างของการขึ้นขบวนรถตายในแบบที่เรียกได้ว่า "มรณกรรมที่งดงาม" ถึงตอนนี้ผมขอนำท่านสมาชิกฯ ได้ลองสัมผัสช่วงหนึ่งของการปฏิบัติธรรมของท่าน (คุณอาชัยพงษ์ปฏิบัติธรรมหลายแนวทาง ตามจริตของท่านที่เป็นศิลปิน)

เตรียมตัวซื้อตั๋วไปตาย (บันทึกการเดินทางไกลสู่ภายใน ตอนที่2)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันที่สอง

จากหน้าต่างหัองพักเบอร์17ที่ผมพักอยู่ ผมสามารถมองเห็นทางเข้าออกที่เป็นประตูของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ไม่มีประตูเปิดปิด มีเพียงเชือกพลาสติกเส้นเล็กขึงอยู่ ห้อยป้ายแผ่นเล็กเขียนว่า “เขตปฎิบัติธรรม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าอย่างเด็ดขาด”

ผมมองดูเชือกเล็กเส้นนั้น เพียงแค่ก้าวข้ามแล้วเดินจากไป อิสรภาพ...

เตรียมตัวซื้อตั๋วไปตาย (บันทึกการเดินทางไกลสู่ภายใน ตอนที่1)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

จากบล๊อกเรื่องมรณกรรมที่งดงาม ผมได้กล่าวถึงคุณชัยพงษ์ กิตตินราดรไว้ว่า ท่านเป็นตัวอย่างของการขึ้นขบวนรถตายในแบบที่เรียกได้ว่า "มรณกรรมที่งดงาม" ถึงตอนนี้ผมขอนำท่านสมาชิกฯ ได้ลองสัมผัสช่วงหนึ่งของการปฏิบัติธรรมของท่าน (คุณอาชัยพงษ์ปฏิบัติธรรมหลายแนวทาง ตามจริตของท่านที่เป็นศิลปิน)Subscribe to RSS - วิปัสสนา