วิ่งรณรงค์ กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกที่รพ.ละงู

วันนี้ฝนตก..แต่ไปออกกำลังกายแต่เช้าเลย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เช้าวันนี้..10/9/54 ..ฝนตกตั้งแต่ตี  4..อุตส่าห์ตั้งนาฬิกาปลุก เพื่อตื่นไปวิ่งรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกของ ซึ่งเป็นโครงการของ ศูนย์สุขภาพชุมชมตำบลกำแพง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีการให้ความรู้เรื่องก้ารป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยกำจัดต้นเหตุของการแพร่เชื้อ คือยุงลาย และลูกน้ำที่ เป็นตัวการร้าย อันอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวติได้...รวมทั้งการแจกปลาหางนกยูงเพื่อเป็นเพาะขยายพันธุ์ในการใช้กำจัดลูกน้ำแก่ชุมชนอีกด้วย.... พร้อมแล้วยังค่ะ...ไปวิ่งด้วยกันไหมคะ
Subscribe to RSS - วิ่งรณรงค์ กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกที่รพ.ละงู