เลียหิน

ตัวอร่อยดี ... ขี้เลิศกว่า ?

หมวดหมู่ของบล็อก: 

    ลงใต้  ครานี้มีห้วงเวลาหนึ่ง ฝนหนักติดต่อกัน 3 – 4 วัน มี Impeller  มาปรากฏอยู่เบื้องหน้า ... จะ ... จะ

    อดีตสัญญา วิ่งวูบเข้ามา เขย่าสมองหน่วยความจำ ของข้าพเจ้า อย่างจัง ...

       สิ่งที่จะเห็นต่อไปนี้ ใครจะเรียกขานกันอย่างไร ไม่ขัดของครับ ... แต่ข้าพเจ้ารู้จักเขามา ตั้งแต่อ้อน แต่ออก ว่า ...

 

 

 

 Subscribe to RSS - เลียหิน