ซักผ้า

น้ำหมักชีวภาพ ซักผ้า

หมวดหมู่ของบล็อก: 

กลับจากภูเก็ต แวะที่ตรัง ผ่านเข้าทางตลาดบางรัก เจอวัตถุดิบกองใหญ่ เลยต้องเอาไปใช้ประโยชน์

ได้มา 6 ถุง เปลือกมะนาวที่คั้นน้ำแล้วครับ

ส่งการบ้าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เลือกเอาส่วนที่เปรี้ยว กับเปลือก ๑ ลูก ต้มสุก เสร็จปั่นด้วยเครื่อง กรองเอาแต่น้ำ