ดอกแก่นตะวัน

ส่งการบ้าน(ที่แอบดองไว้) และพาชมสวน

จำหน่ายหัวแก่นตะวัน

รูปภาพของ deksawi
แก่นตะวัน เป็นพืชที่เป็นพรีไบโอติก (prebiotics)  เป็นอาหารที่มีสารเส้นใยสูง ประกอบไปด้วย อินนูลิน (Inulin) และ ฟรุคโตโอลิโกแซคคาร์ไรด์(FOS)   ดังนั้นแก่นตะวัน  จึงมีประโยชน์ดังนี้
- ล้างพิษลำไส้ใหญ่  และควบคุมการทำงานของลำไส้ใหญ่ให้เป็นปกติ