ส้มซ่า

น้องแดงมาปลูกส้มซ่า

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ตอนเกือบบ่ายโมง

น้องแดงกับอ้ายเวทย์

ลักหยบ...เมียจับติด

หมวดหมู่ของบล็อก: 

19.29 น.โทรศัพท์ดังขึ้นในรถ........เบอร์น้องไพ

สวนหยุมหยิม แนะนำส้มซ่า

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ สวนหยุมหยิม ขอแนะนำต้นไม้ที่ค่อนข้างหายาก เพราะไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากนัก หรืออาจจะลืมเลือนกันไป นั่นคือ "ส้มซ่า"
Subscribe to RSS - ส้มซ่า