กล้วยเถื่อน

ตามหากล้วยเถื่อน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

กล้วยเถื่อน ขึ้นอยู่ในสวนยาง ใกล้ๆกอกล้วยเถื่อน จะมีกล้วยต้นเล็กๆ งอกขึ้นอยู่

ช่วงนี้ ต้องการหน่อกล้วยเถื่อน จึงต้องเริ่ม ยุทธการตามล่ากล้วยเถื่อนSubscribe to RSS - กล้วยเถื่อน