ชะเอมเถา

มุมมองจากคนปลูกผักไปยังธุรกิจ

โชคดีที่คิดมีหลากหลาย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีหน้าหนาว

 

วันนี้มาคู่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้มาคู่

นกปิดเทอมมาอยู่กับแม่7วัน

การบ้าน...แสบเผ็ด(น้อย)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

การบ้าน...แสบเผ็ด(น้อย)
หลังๆนี้ลงบล็อกน้อย แต่คงความคิดถึงเพื่อนสมาชิกเสมอ ทั้งคิดถึงในน้ำใจแบ้งปัน สื่อผ่านการบ้าน ตั้งใจดูแลรอดได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้างอาศัยปรับตัวปรับใจทำใจไปด้วย วันนี้ขอนำ "การบ้าน...แสบเผ็ด..." นั่นคือ "พริก" ที่นำเสนอนี้น่าจะไม่ค่อยเผ็ดนัก

ความสุขจากผลผลิต

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ได้เห็นผลผลิตจากการรอคอย

อะไรเอ่ย

ชะเอมเถา อ้อยแสนสวน อ้อยสามสวน ติดผลแล้ว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

รอคอยมาแสนนาน

                                             ชะเอมเถา  อ้อยแสนสวน  อ้อยสามสวน Subscribe to RSS - ชะเอมเถา